Ez ahaztu,

jakintza_puntueus

gara!

Azken bideoak
A

Z

K

E

N

B

E

I

D

O

A

K

A

Z

K

E

N

B

E

I

D

O

A

K

A

Z

K

E

N

B

E

I

D

O

A

K

A

Z

K

E

N

B

E

I

D

O

A

K

A

Z

K

E

N

B

E

I

D

O

A

K